Xe Tải Tera 100 - Tải nhẹ dưới 1 tấn tốt nhất 2023

Xe Tải Tera 100

DAEHAN
TERA 100
Xe tải DAEHAN TERACO

Xe Tải Nhẹ

Xe Tải Nhẹ
Xe tải thùng
4.480 x 1.610 x 1.860mm
2800 x 1600 x 1170/1540 mm
2.275Kg
LR Việt Nam

 

Danh mục: ,