VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

STT Ngày đăng Vị trí Mô tả Địa điểm làm việc Hạn nộp hồ sơ
1 08/08/2020 Trợ lí trưởng phòng Marketing / Assistant Marketing Manager Văn phòng Hồ Chí Minh 07/09/2020
2 09/06/2020 Công Nhân Sơn (TOPCOAT) Tại nhà máy Củ Chi 09/07/2020
3 14/05/2020 Nhân viên Cố Vấn Dịch Vụ Tại Nhà máy Củ Chi 30/06/2020
4 11/03/2020 Nhân viên Digital Marketing kiêm Thiết kế Văn phòng Hồ Chí Minh 11/04/2020
5 17/02/2020 NHÂN VIÊN THƯ KÍ SẢN XUẤT (LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY NGƯỜI HÀN QUỐC). Tại Nhà máy Củ Chi 18/03/2020
6 07/11/2019 NHÂN VIÊN PHÒNG SALES & MARKETING (Làm Việc Tại Văn Phòng Bình Thạnh) Văn phòng Bình Thạnh 07/12/2019
7 15/10/2019 NHÂN VIÊN KINH DOANH XE TẢI NẶNG Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận 30/11/2019
8 15/10/2019 TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH XE TẢI NẶNG Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận 30/11/2019